De Oorsprong van de Whippet           Deze drinkbeker in de vorm van een windhond werd door de Grieken gebruikt. Hij moet in een teug worden leeggedronken.
De oorsprong van de whippet is niet geheel duidelijk. Enerzijds denkt men aan een afstamming van de Faraohond die naar Engeland meekwam tijdens de Romeinse invasie, anderzijds denkt men aan kruisingen tussen Greyhounds en terriërs. Dat laatste is waarschijnlijker. Al zijn er diverse afbeeldingen met honden die op kleine greyhounds lijken gevonden, die dateren uit de Romeinse tijdperk.

Gravure uit 1501 met Sint Eustatius (de patroonheilige van de jacht) wordt afgebeeld in het gezelschap van zijn (wind)honden.
Volgens sommige liefhebbers zou de Whippet tegen het einde van de 19e eeuw zijn gevormd uit kruisingen tussen Greyhounds, Italiaanse Windhondjes en diverse snelle terriërs uit die tijd. Anderen beweren daarentegen dat de Whippet zelf een heel oude geschiedenis heeft, al had hij toen zijn tegenwoordige naam nog niet. Volgens deze liefhebbers bestond er al eeuwenlang een kortharige Windhond van het middenslag.
Zij verwijzen dan naar een muurschildering uit 1305 van de beroemde Italiaanse schilder Giotto, dat de titel Joachim tussen de herders draagt.
Er bestaat ook nog een gravure van Durer uit 1501 waarop Sint Eustatius (de patroonheilige van de jacht) wordt afgebeeld in gezelschap van zijn honden. Daaronder bevindt zich een hond met het uiterlijk van een Whippet.

Muurschildering uit 1305 van de beroemde Italiaanse schilder Giotto; Joachim tussen de herders.

Specialisten van het ras, waaronder ook Britse kynologische auteurs uit de vorige eeuw, beweren dat de Whippet zijn ontstaan heeft te danken aan John Hammond, een fokker die het ras rond 1875 zou hebben gecreëerd. Een belangrijk argument daarbij is dat ook de naam Whippet pas in ongeveer 1880 voor het eerst opdook. Bovendien werd de Whippet pas in 1892 in het stamboek van de Kennel Club opgenomen. De tegenstanders van deze theorie merken dan weer op dat veel rassen pas rond die tijd officieel werden erkend, zelfs rassen met een oude geschiedenis.


Oude afbeelding met windhonden.Dan is er nog een versie die romantisch aandoet en de Britse mijnwerkers centraal stelt. Deze mensen vormden indertijd de allerarmste bevolkingsgroep in de Britse samenleving. Zij wilden dolgraag Greyhounds hebben, maar die waren gewoon te duur. De mijnwerkers besloten daarom deze hond in een verkleind formaat te gaan fokken. Op die manier werd toch aan hun grootste wens tegemoet gekomen, terwijl ze dankzij de hond zo af en toe ook nog eens een konijn of haas mee naar huis konden nemen. Hun pogingen resulteerden in een kleine, temperamentvolle, elegante en snelle jachthond die over bepaalde afstanden bijna net zo snel was als de Greyhound, maar die aanzienlijk minder at en minder plaats innam (voor de Whippet worden wel snelheden van 55-65 km per uur genoemd).Aanvankelijk waren deze Whippets veelal ruwharig.

Door de gewoonte van de hond om razendsnel uit te vallen naar dat wat hem onsympatiek leek en door zich even behendig terug te trekken werden ze 'snapdogs' genoemd. De arbeiders gebruikten de honden eerst hoofdzakelijk voor wedstrijden in konijnen vangen, maar dus vooral ook om er voor te zorgen dat er dagelijks vlees op tafel was. Na het verbod van het jagen op echte hazen en ander klein wild onstonden er zogenaamde " ragraces " , races in het veld en op stadswegen waarbij de whippets op een nephaas jaagden. Hierdoor stond de whippet bekend als " poor man's greyhound " of " poor man's race horse ".
Het uiterlijk van de huidige whippet zou verder ontwikkeld zijn door de rijkere Engelse hondenliefhebbers, die de beste whippets kochten en hiermee selectief doorfokten om zo een hond te verkrijgen die leek op een greyhound miniatuur.

FalconerDe meest voor de hand liggende theorie lijkt echter dat de Whippet is ontstaan uit kruisingen tussen Windhonden en Terriërs. Bij deze kruisingen ging het er in eerste instantie om de Terriërs sneller te maken. Dat was dan met het oog op een tijdverdrijf dat in de loop van de 19e eeuw zeer populair was, namelijk het wedden op Terriërs tijdens het zogenaamde rabbitcoursing, het racen met Terriërs achter het konijn. De nakomelingen van deze kruisingen bleken echter veel sneller dan de oorspronkelijke Terriërs en werden daarom van de competitie uitgesloten. Het gevolg was dat men afzonderlijke rennen voor de toekomstige Whippet instelde. Daardoor won het ras al snel aan homogeniteit en zelfstandigheid.
zijn geweest voor de uitsluiting en dat de hond daaraan zijn naam te danken heeft. Hiervoor bestaat echter geenEr wordt weleens beweerd dat de staartvorm (een zweep) van de Whippet doorslaggevend zou enkel bewijs. Bovendien zijn er ook Terriërs met een zweepstaart (o.a. Manchester Terriër).


National Geographic Magazine, 1937 National Geographic Magazine, 1937

 In de begintijd bestonden er niet alleen gladharige Whippets, maar ook ruwharige. Dat zou de veronderstelling ondersteunen dat de Whippet is  ontstaan uit kruisingen met Terriërs. Veel Engelse Terriërrassen komen immers zowel in ruwharige als in kortharige variëteiten voor. De aanhangers  van de theorie dat de Whippet al eeuwen oud is, beweren daarentegen dat de middenslag Windhond in de 17e eeuw heeft bijgedragen aan het  ontstaan van de Bedlington Terriër.Het terugfokken van deze ruwharige Terriër met windhondetrekken in het bestand van de Whippet zou dan de  ruwharige exemplaren van het ras verklaren. Er wordt aangenomen dat deze ruwharige Whippet inmiddels geheel verdwenen zijn. Dat ze hebben  bestaan blijkt alleen uit oude stamboeknamen, die duidelijk naar ruwharigheid verwijzen. In ieder geval heeft de tegenwoordige Whippet weinig  terriërachtigs.

National Geographic Magazine, 1937

 Het is zeer goed mogelijk dat de mijnwerkers betrokken waren bij het rabbit-coursing en ook met hun hondjes op jacht gingen, of dat nu was  toegestaan of niet. Het fokken van honden voor met name de stroperij was in Groot-Brittannië een wijdverbreid gebruik. Bij deze fokkerij van  zogenaamde lurchers zijn vaak Windhonden, Terriërs en Herdershonden betrokken geweest. Toch is de theorie dat de Whippet direct uit het racen  achter het konijn is voortgekomen, het meest waarschijnlijk en het best gedocumenteerd.

 Het ras wordt sinds 1891 in Engeland erkend door de Kennel Club of England.
 Op 31 oktober 1954 werd de Nederlandse Whippetclub opgericht, die de belangen van het ras in Nederland behartigt.

 
copyright © by Marakaya's. Alle rechten voorbehouden.